Странице

понедељак, 20. јул 2015.

Reperi i sleganje objekata

Reperi i praćenje sleganja objekta

Tokom vremena je potrebno periodično proveravati sleganje objekta (naročito ako su u pitanju veliki stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti), tako što se uvek iznova meri visinska kota na određenim mestima na objektu (na kojima se ugrađuju reperi za merenje).
Upoređenjem rezultata merenja računaju se pomaci i deformacije koje nastaju tokom izgradnje i eksploatacije objekata.


Repere koje imamo na lageru i koje možete poručiti:
  • KOČIĆI ZA OBELEŽAVANJE 28X28X280mm - 28cm
  • KOČIĆI ZA OBELEŽAVANJE 28X28X300mm - 30cm
  • KOČIĆI ZA OBELEŽAVANJE 28X28X450mm - 45cm
Vaso Gligorević, direktor
TP Geo-Masleša doo
Nušićeva 3a
11103 BEOGRAD
tel/faks:011/3223-918;3341-465
mail:geomaslesa@beotel.net
web:www.geomaslesa.com